Βοτανολογικό

Το Βοτανολογικό Τμήμα του Μουσείου αποτελείται από μία συλλογή, η οποία περιέχει  ένα σημαντικό αριθμό ειδών της χλωρίδας της Σάμου και του Αιγαίου στη μορφή Herbarium. Δημιουργήθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριο Χριστοδουλάκη.

Η άγρια χλωρίδα της Σάμου περιλαμβάνει περίπου 1250 είδη αγγειοφύτων, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν τα δικότυλα. Ο μεγάλος αριθμός των δειγμάτων οφείλεται στη γεωιστορία, στη γεωμορφολογία και τη γεωγραφική θέση του νησιού.

Περίπου 305 από τα είδη της χλωρίδας εμφανίζονται στο νησί λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και ένα ποσοστό 15% από αυτά οφείλεται στη φυσική διασπορά από τα πουλιά τα θαλάσσια ρεύματα και τον αέρα.

Ενδημικά Φυτά της Σάμου