Πόροι

Πόροι του Μουσείου είναι τα εισοδήματα που έχει το Ίδρυμα από το κληροδότημα με το οποίο έχει προικοδοτηθεί καθώς και τα έσοδα από το εισιτήριο και τις ενισχύσεις των επισκεπτών του μουσείου.

Το Μουσείο συμμετείχε επίσης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Leader II και Θησεύς.