Βοτανολογικό

Το βοτανολογικό τμήμα του Μουσείου έχει, μέχρι τώρα, μία συλλογή περίπου 3000 δειγμάτων της χλωρίδας της Σάμου και του Αιγαίου με τη μορφή του Herbarium. Δημιουργήθηκε από τον καθηγητή κ. Δημ. Χριστοδουλάκη του Πανεπιστημίου της Πάτρας και είναι υπό την εποπτεία του.

Η αυτοφυής χλωρίδα της Σάμου περιλαμβάνει περίπου 1250 είδη αγγειοφύτων, στα οποία κυριαρχούν τα δικότυλα. Ο σημαντικός αυτός αριθμός των ειδών οφείλεται κυρίως στη γεωιστορία, γεωμορφολογία και τη γεωγραφική θέση του νησιού.

Επίσης 305 των ειδών της χλωρίδας οφείλουν την παρουσία τους στο νησί, στις δραστηριότητες του ανθρώπου και περίπου 15% στη φυσική διασπορά που γίνεται με τα πουλιά, τα θαλάσσια ρεύματα και τον άνεμο.

Ενδημικά Φυτά της Σάμου


Αίθουσα Βοτανολογικού


Αίθουσα Βοτανολογικού


Alyssum Samium - Μικρός ημιθάμνος - Φύεται μόνο στον Κέρκη (1400μ υψ.)