Έκθεση

Παλαιοντολογικό

Τα απολιθώματα που φιλοξενούνται στις προθήκες του Μουσείου ανήκουν σε ζώα που έζησαν στο νησί και ειδικότερα στην περιοχή του χωριού Μυτιληνιοί…

Ζωολογικό

Στο τμήμα αυτό εκτίθεται ένας σημαντικός αριθμός από ζώα και πουλιά της Σάμου, της Ελλάδος, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου…

Ορυκτά & Πετρώματα

Στο τμήμα αυτό εκτίθενται περίπου 300 ορυκτά και πετρώματα από τη Σάμο, την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο…

Θαλάσσια Ζωή

Στο τμήμα αυτό, το οποίο είναι ακόμη υπό ανάπτυξη εκτίθενται περίπου 150 όστρακα από την Ελλάδα και τον κόσμο και ομοιώματα ψαριών. Εκτίθενται επίσης χαρακτηριστικά μοντέλα πλοίων…

Βοτανολογικό

Το Βοτανολογικό Τμήμα του Μουσείου αποτελείται από μία συλλογή, η οποία περιέχει  ένα σημαντικό αριθμό ειδών της χλωρίδας της Σάμου και του Αιγαίου στη μορφή Herbarium…