Εκδόσεις

  • Οικοτουριστικός οδηγός Σάμου, 1994, σελ.23.
  • Οδηγός του Μουσείου, 2011, σελ.63.
  • Καλοκαιρινές συναντήσεις (έκδοση πρακτικών).
  • Ημερολόγιο τοίχου με φωτογραφίες ενδημικών και σπάνιων φυτών της Σάμου, 2000.
  • Λαογραφικά και Εθνογραφικά της Χώρας Σάμου-Μ.Γ. Βαρβούνης, 2010, σελ.726.
  • Το Ευπαλίνειο όρυγμα της Σάμου – Ν. Πάσσας 2005, σελ.61.
  • Ο μοναχισμός στη Σάμο Χθες-Σήμερα-Αύριο (πρακτικά ημερίδας 2009), σελ. 86.
  • The late Miocene Mammal Faunas of Samos (Herausgegeben vom Verein zur Forderung der Palaontologie),Wien 2009, Συμμετοχή στην έκδοση, σελ.438.
  • Συμμετοχή στην οργάνωση της διημερίδας «Το φυσικό Περιβάλλον της Σάμου», αίθουσα τελετών Δημαρχείου Σάμου. Σάμος 22-23/Απριλίου/2016.