Το Μουσείο

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, ξεκίνησε  το 1992 με τη δωρεά του ζεύγους Κωνσταντίνου & Μαρίας Ζημάλη και τη σύσταση του ομωνύμου Ιδρύματος.

Η νομική του μορφή είναι Ίδρυμα Κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ/Τεύχος Β/22-10-92). Η πλήρης ονομασία του είναι ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ-ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΜΑΛΗ και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Μουσείο είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και το 2006 καθορίστηκε ως νομικό πρόσωπο, το οποίο επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας Οικονομικών και Πολιτισμού.

Το Μουσείο συνεργάζεται και έχει την επιστημονική κάλυψη των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και παλαιότερα και με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το κτίριο καλύπτει στεγασμένη έκταση 1600 τμ σε τρία επίπεδα (εργαστήρια,εκθετήρια, βιβλιοθήκη, γραφεία και κυλικείο). Ο περιβάλλων χώρος είναι 20 στρέμματα και εξελίσσεται σε βοτανικό κήπο.