Στόχοι

  • Η στέγαση και η φροντίδα των παλαιοντολογικών ευρημάτων της περιοχής των Μυτιληνιών Σάμου και η συνέχιση των ανασκαφών για την ανεύρεση και άλλων απολιθωμάτων.
  • Η έρευνα και η προβολή του αξιόλογου φυσικού πλούτου της Σάμου και του Αιγαίου γενικότερα.
  • Η πολιτιστική θωράκιση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.
  • Η ενίσχυση με κάθε δυνατό τρόπο του πολιτισμού του Αιγαίου και η προβολή του.
  • Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη σε νέους επιστήμονες και άλλα άτομα σαμιακής καταγωγής  που έχουν διακριθεί στα γράμματα τις τέχνες και τις ενέργειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος.